Chung tay vì môi trường xanh

Chung tay vì môi trường xanh

21/05/2019
Lượt xem: 176

Khi mà vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện đang diễn ra hết sức phức tạp, cần lắm những đề án thiết thực để bảo vệ môi trường sống.  Tại Bình Dương, mỗi nơi một cách làm, mỗi nơi một giải pháp song mẫu số chung của các điển hình về môi trường chính là vì một  Bình Dương xanh, sạch, chung tay phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

CHUNG TAY VÌ MÔI TRƯỜNG XANH

Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, đóng tại phường Bình Hòa, Tx Thuận An là một trong những doanh nghiệp có sự đầu tư quy mô cho công tác bảo vệ môi trường. Nhà máy sữa Fiesland Campina tại Bình Dương là nhà máy được cấp chứng chỉ quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Bên cạnh nhà máy xử lý chất thải quy mô, công suất 2400 m3/ ngày đêm, lắp đặt hệ  thống quan trắc tự động kết nối với hệ thống của Sở Tài nguyên Môi trường, công ty là một trong số ít doanh nghiệp đã thành lập được bộ phận chuyên trách về môi trường.

Năm 2018, Bình Dương tiếp tục tôn vinh và công nhận  66 doanh nghiệp nằm trong Sách Xanh tỉnh Bình Dương. Để đạt danh hiệu doanh nghiệp xanh, các đơn vị này phải đảm bảo nhiều tiêu chí: Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường; tuân thủ về hồ sơ quản lý môi trường và các vấn đề liên quan khác như tỷ lệ cây xanh, báo cáo giám sát môi trường định kỳ… Một điều cần lưu ý trong sách Xanh chính là các phân tích của ngành tài nguyên môi trường về yếu tố ngành nghề. Nhiều ngành có nguy cơ cao ô nhiễm môi trường như sản xuất hóa chất, nhựa, dệt sợi, da giày vẫn có tên trong Sách xanh. Điều đó cho thấy, ngành nghề là yếu tố ban đầu, điều quan trọng để làm tốt công tác bảo vệ môi trường chính là ý thức của mỗi nhà đầu tư về môi trường

Thông điệp công nghiệp hóa đi đôi với bảo vệ môi trường qua từng năm đã được các doanh nghiệp cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực khác nhau. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp với môi trường sống, góp phần tạo ra môi trường làm việc an toàn. Việc tuyên dương các điển hình cần đi đôi với nhân rộng, đây là việc làm vừa là nguồn động viên khuyến khích vừa là nỗ lực vì môi trường xanh. Và đó cũng chính là nền tảng để tạo dựng một môi trường xanh, đảm bảo sự phát triển bền vững của Bình Dương trong tương lai.