Chương trình PCCC ngày 28/11/2016

Chương trình PCCC ngày 28/11/2016

28/11/2016
Lượt xem: 2158

 Chương trình Phòng Cháy Chữa Cháy ngày 28/11/2016 trên BTV1 gồm các nội dung sau:

- Tin tức.

- Bình Dương nâng cao hiệu quả công tác thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC.

- Những điều cần biết khi có cháy xảy ra.