Chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò

Chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò

05/05/2017
Lượt xem: 3178

Hiện nay nhiều bà con đã áp dụng chăn nuôi bò theo quy trình VietGAHP, quy trình này áp dụng để thực hành chăn nuôi bò thịt tốt nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm thịt bò an toàn thực phẩm; an toàn môi trường, sức khỏe. Chương trình Bạn nhà nông trên BTV hôm nay là những vấn đề về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò.