Chuyện người Bí thư khu phố lan tỏa mô hình “Gần gũi, thân thiện với nhân dân”

Chuyện người Bí thư khu phố lan tỏa mô hình “Gần gũi, thân thiện với nhân dân”

22/07/2023
Lượt xem: 409

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng căn dặn: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Thực tế cho thấy, ở địa phương nào có được những cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, gần dân, sâu sát cơ sở, biết lắng nghe ý kiến Nhân dân thì ở đó, việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều mang lại kết quả tích cực. Bởi chính ông – một cán bộ, đảng viên tốt sẽ góp phần củng cố, nâng cao sức chiến đấu của Đảng; như Bác Hồ từng khẳng định: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt". Ông Đặng Văn Long  xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2023.