Chuyện về “Đôi bạn cùng tiến” ở trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo

Chuyện về “Đôi bạn cùng tiến” ở trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo

03/06/2023
Lượt xem: 3968

Phong trào “Đôi bạn cùng tiến” đã trở nên quen thuộc và ngày càng phổ biến rộng rãi tại các trường học, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tính tự giác phấn đấu và cùng nhau tiến bộ của mỗi học sinh. Trong những năm qua, phong trào “Đôi bạn cùng tiến” tại trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo  đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho học sinh giúp nhau học tập tiến bộ và rèn luyện tốt hơn. Điển hình nhất là đôi bạn Nguyễn Ngọc Anh Thư và Hoàng Văn Thanh Sơn, học sinh lớp 4B ở Trường tiểu học Tân Long