Chuyện về người đảng viên trẻ ở Nông trường cao su Bố Lá

Chuyện về người đảng viên trẻ ở Nông trường cao su Bố Lá

12/08/2023
Lượt xem: 351

      Anh Tấn làm công nhân khai thác từ năm 2009, trải qua gần 15 năm gắn bó với vườn cao su tại Đội 2 nông trường cao su Bố Lá, chưa giây phút nào anh ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.Từ lúc mới được nhận vào làm công nhân, anh đã xác định rõ, tay nghề là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất nên đã luôn tự rèn về tay nghề, không ngừng học hỏi từ mọi người và thực tiễn trên vườn cây, từ đó tay nghề kỹ thuật của anh luôn được giữ vững. Qua các đợt kiểm tra kỹ thuật từ cấp Đội, nông trường đến công ty, anh luôn đạt loại xuất sắc nhiều năm liền.