Công an xã chính quy kiêm Phó Bí thư đoàn xã góp phần bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở

Công an xã chính quy kiêm Phó Bí thư đoàn xã góp phần bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở

16/06/2024
Lượt xem: 161