Công cụ mới của Facebook giúp 'bảo vệ' tổng tuyển cử tại Canada

Công cụ mới của Facebook giúp 'bảo vệ' tổng tuyển cử tại Canada

11/06/2019
Lượt xem: 91

'Thư viện' về quảng cáo trên của Facebook Canada được rập khuôn theo công cụ đã được sử dụng tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ năm 2018.