Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở phường Tân Vĩnh Hiệp, Tp. Tân Uyên

Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở phường Tân Vĩnh Hiệp, Tp. Tân Uyên

15/09/2023
Lượt xem: 1583

Những năm gần đây, phường Tân Vĩnh Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có tốc độ công nghiệp - đô thị khá nhanh, thu hút rất đông người lao động từ khắp nơi về đây sinh sống và làm việc. Trước tình này, chính quyền và ngành y tế địa phương luôn theo dõi sát sao tình hình biến động dân cư nhằm đề ra các kế hoạch hoạt động phù hợp với đặc thù của địa phương. Trên lĩnh vực dân số, phường Tân Vĩnh Hiệp vẫn giữ được tỷ suất sinh thay thế trung bình và đang nhắm đến các mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.