Công tác Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Giáo góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Công tác Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Giáo góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

03/01/2023
Lượt xem: 132

 Mời quý vị và các bạn xem chương trình “Xây dựng Đảng” khác tại: http://btv.org.vn/video/xay-dung-dang

Mời quý vị và các bạn xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vnwww.btv.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)