Công trình sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2022

Công trình sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2022

28/12/2022
Lượt xem: 461

Trước nhu cầu thực tế để giảm cường độ lao động và tăng năng suất lao động, anh Thắng và chị Thảo đã nghiên cứu và cải tiến: van xả trên bình phun 8 lít. Đối với dụng cụ cải tiến mới có khả năng khắc phục được nhược điểm của các dụng cụ truyền thống.