Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, chưa là bệnh lưu hành

Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, chưa là bệnh lưu hành

30/06/2022
Lượt xem: 92

Theo Dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, để lấy ý kiến góp ý của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; các bộ, ngành, tỉnh, thành và chuyên gia, Bộ Y tế vẫn đề xuất Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, chưa là bệnh lưu hành.