Cử tri mong muốn có nhiều thời gian tiếp xúc để được đề đạt ý kiến

Cử tri mong muốn có nhiều thời gian tiếp xúc để được đề đạt ý kiến

29/09/2022
Lượt xem: 229

Ngày 28/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tiếp tục gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm thông báo đến cử tri nội dung của chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15 sắp tới, đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri gởi đến Kỳ họp. Sau đây là tổng hợp do nhóm phóng viên thời sự có mặt tại một số địa phương thực hiện.