Cử tri phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một kiến nghị tăng phụ cấp cho các Tổ trưởng tổ tự quản tại khu phố

Cử tri phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một kiến nghị tăng phụ cấp cho các Tổ trưởng tổ tự quản tại khu phố

11/06/2024
Lượt xem: 80