Đại học Quốc tế Miền Đông khánh thành phòng thí nghiệm chiếu sáng Philips - EIU

Đại học Quốc tế Miền Đông khánh thành phòng thí nghiệm chiếu sáng Philips - EIU

12/10/2017
Lượt xem: 234

Phòng thí nghiệm chiếu sáng là sự hợp tác giữa Becamex IDC, Đại học Quốc tế miền Đông - EIU và Tập đoàn Philips Lighting (Hà Lan); được xem như phòng thí nghiệm tiền đề trong kế hoạch xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Phòng thí nghiệm được sử dụng trong việc giảng dạy các môn học liên quan đến kỹ thuật chiếu sáng cho sinh viên Đại học quốc tế miền Đông. Đồng thời cũng là nơi để doanh nghiệp có nhu cầu nghiên cứu về khoa học kỹ thuật chiếu sáng; giúp giảm chi phí sản xuất công nghiệp, đáp ứng yêu cầu thị trường và xã hội hiện đại.