Dân số Việt Nam hơn 96 triệu người, là nước đông dân thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hơn 96 triệu người, là nước đông dân thứ 15 thế giới

12/07/2019
Lượt xem: 388

Sự gia tăng về dân số tạo ra những áp lực không nhỏ đối với vấn đề nhà ở, hạ tầng xã hội khi mà mật độ dân số của nước ta hiện đang ở mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới.