Đảng bảo thủ Anh thắng lớn tại cuộc bầu cử địa phương

Đảng bảo thủ Anh thắng lớn tại cuộc bầu cử địa phương

09/05/2017
Lượt xem: 706

Tại London, đảng Bảo thủ cầm quyền Anh đã thắng lớn tại cuộc bầu cử địa phương, giành được 1899 ghế, tăng 563 ghế so với nhiệm kỳ trước, nắm quyền kiểm soát tại 28 hội đồng, đây là số ghế mà đảng Bảo thủ có được nhiều nhất trong hơn 40 năm qua tại các cuộc bầu cử địa phương.