Đảng bộ xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên - Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Đảng bộ xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên - Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

08/05/2024
Lượt xem: 996

Thời gian qua, với tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Tiêu biểu là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025..