Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa, xã hội lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa, xã hội lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

29/03/2020
Lượt xem: 188

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG