Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa, xã hội lĩnh vực khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa, xã hội lĩnh vực khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin

30/03/2020
Lượt xem: 196

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG