Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa, xã hội lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa, xã hội lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình

12/04/2020
Lượt xem: 350

 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

 

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

 

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

 

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

 

Youtube: www.youtube.com/btvgo

 

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

 

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

 

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

 

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

 

Youtube: www.youtube.com/btvgo

 

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG