Đẩy mạnh sản xuất hữu cơ trên cây có múi

Đẩy mạnh sản xuất hữu cơ trên cây có múi

27/11/2022
Lượt xem: 89

Bước tiếp những thành công từ việc phát triển các vùng chuyên canh cây có múi, hiện nay, nhiều hợp tác xã, hộ sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đang đẩy mạnh sản xuất cây có múi theo hướng hữu cơ, đem lại chất lượng tốt và hứa hẹn những thành quả tối ưu từ vùng chuyên canh cây có múi nổi tiếng này.