Đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân

Đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân

26/06/2022
Lượt xem: 56

Đến nay, sau 3 tháng triển khai, phần lớn người lao động đủ điều kiện ở Bình Dương vẫn chưa nhận được hỗ trợ tiền thuê trọ theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Điều này đòi hỏi cần có những giải pháp quyết liệt hơn trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để chi trả chính sách kịp thời cho người lao động.