Đề nghị báo cáo tình trạng nhiều nhân viên y tế bỏ việc

Đề nghị báo cáo tình trạng nhiều nhân viên y tế bỏ việc

30/06/2022
Lượt xem: 92

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình nhân viên y tế  nghỉ việc  hoặc bỏ việc.