Đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên có độ phân loại cao

Đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên có độ phân loại cao

11/07/2018
Lượt xem: 275

Kết thúc 150 phút làm bài, nhiều thí sinh đánh giá đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần là Vật lý – Hóa học – Sinh học năm nay đã có tính phân loại cao hơn hẳn năm ngoái.