Đem Xuân đến với chiến sĩ Nhà giàn DK1

Đem Xuân đến với chiến sĩ Nhà giàn DK1

07/02/2024
Lượt xem: 304

Giới thiệu khái quát về tác phẩm:

-Loại hình: Báo hình

-Thể loại: Phóng sự.

-Nội dung chính:

Phóng sự tuyên truyền về đường lối, chủ trương chủa Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh, đối ngoại, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên các vùng biển, đảo của Việt Nam, đồng thời đề cao ý chí, quyết tâm sẵn sàng chiến đấu của quân và dân trên Nhà giàn DK1, thềm lục địa trên biển của Việt Nam.

Phóng sự cũng nói lên sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương và nhân dân cả nước đối với quân, dân trên các Nhà giàn DK1, tình cảm và đời sống vật chất của các chiến sỹ hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển, canh giữ thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

         Đã phát trên kênh BTV1, BTV2 Đài PT-TH Bình Dương, ngày 07/02/2024./.