Dĩ An tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành dịch vụ

Dĩ An tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành dịch vụ

13/06/2018
Lượt xem: 349

Dĩ An là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh, luôn có những đóng góp tích cực tạo tiền đề để BD có những bước phát triển đột phá về kinh tế và xã hội. Tuy nhiên đứng trước những yêu cầu mới về phát triển kinh tế, thị xã  Dĩ An đặt ra nhiệm vụ là tiếp tục thay đổi mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, trong đó phát triển ngành dịch vụ chất lượng cao sẽ trở thành hướng đi mới ở địa phương.

Từ cơ cấu ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế của thị xã Dĩ An, trong 5 năm trở lại đây, với quyết tâm đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng về kinh tế và tạo điều kiện để phát triển công nghiệp ổn định và bền vững, Thị xã Dĩ An đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhờ đó đến nay ngành dịch vụ của thị xã Dĩ An hiện đã chiếm gần 40% trong cơ cấu về kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2017 thực hiện đạt 50 ngàn 133 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành dịch vụ chất lượng cao đang hình thành và phát triển mạnh như: các trung tâm thương mại, nhà ở, hoạt động logictics, tài chính ngân hàng và du lịch. Qua đó từng bước đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, đồng thời góp phần làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

So với nhiều địa phương khác của tỉnh, Dĩ An có rất nhiều lợi thế. Trước hết là mật độ dân cư đông, gần với các đô thị lớn trong vùng như thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Hệ thống hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, với 2 tuyến quốc lộ đi qua. Tuy nhiên, ngành dịch vụ của thị xã Dĩ An phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh. Từ thực tế này và với những định hướng mới trong phát triển kinh tế, thị xã Dĩ An đã coi việc phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ trở thành một yếu tố then chốt. Bên cạnh đó, thị xã chú trọng công tác cải cách các thủ tục hành chính, nhằm tạo những điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Ngoài các tuyến đường đã và đang được tỉnh đầu tư, thị xã Dĩ An cũng đang tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại và đồng bộ. Đặc biệt, thị xã Dĩ An đề ra những định hướng nhằm thay đổi công năng của các khu công nghiệp sẽ trở thành những khu đô thị, nhằm tạo tiền đề phát triển ngành dịch vụ chất lượng cao trong thời gian tới.

Với những định hướng nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là ngành dịch vụ chất lượng cao tiếp tục khẳng định vai trò của thị xã Dĩ An là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của tỉnh Bình Dương trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa địa phương.