Điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi

Điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi

05/04/2019
Lượt xem: 516

Tấm gương Bà Nguyễn Ngọc Diệp

Thị Trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương