Diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

18/12/2023
Lượt xem: 273