Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

09/01/2024
Lượt xem: 420