Đinh Tiên Hoàng Đế - Tập 3: Vua Đinh Tiên Hoàng và kinh đô Hoa Lư

Đinh Tiên Hoàng Đế - Tập 3: Vua Đinh Tiên Hoàng và kinh đô Hoa Lư

05/12/2017
Lượt xem: 1647

Kinh đô Hoa lư xưa nằm gọn trong địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư ngày nay, rộng khoảng 300  hecta. Tại đây, vua Đinh Tiên Hoàng đã cho xây dựng cung điện, đặt triều nghi, đắp thành, đào hào, dựa vào thế núi, xây dựng một công trình phòng ngự kiên cố như một pháo đài hiểm, biệt lập với bên ngoài.