Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương làm việc tại thành phố Thủ Dầu Một

Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương làm việc tại thành phố Thủ Dầu Một

15/05/2018
Lượt xem: 233

Sáng 15/5, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 682 của Tỉnh ủy Bình Dương do đồng chí Trần Văn Nam-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn và đồng chí Trần Thanh Liêm-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Thành ủy Thủ Dầu Một về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, trong đó tập trung thực hiện 4 chương trình đột phá của Tỉnh ủy.

Trong thời gian qua, Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một đã tập trung triển khai và đạt nhiều kết quả tốt trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X, trong đó việc thực hiện 4 chương trình đột phá của Tỉnh ủy đã đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần đưa Thủ Dầu Một đạt tiêu chí đô thị loại I vào băm 2017, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển chính quyền đô thị, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo địa phương.

Trong thời gian tới, Thành phố TDM sẽ tổ chức đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và của Đảng bộ Thành phố; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện đã xác định. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố; tiếp tục bổ sung và thực hiện đạt các chỉ tiêu nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng sống của người dân. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, mô hình nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Đề án tổ chức cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị”. Đẩy mạnh thực hiện giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Tập trung Phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển đô thị; Thực hiện tốt chương trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhằm sàng lọc đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.