Đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và làm việc tại tỉnh Champasak - Lào

Đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và làm việc tại tỉnh Champasak - Lào

20/10/2017
Lượt xem: 407