Doanh nghiệp Bình Dương - tập trung đổi mới công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV

Doanh nghiệp Bình Dương - tập trung đổi mới công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV

12/10/2017
Lượt xem: 133

Tính đến cuối tháng 9 năm 2017, Bình Dương có hơn 29.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, với số vốn  đăng ký gần 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp đã chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV (4.0) với những giải pháp hết sức đồng bộ. Nhờ vậy đã đạt hiệu quả tốt trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Theo đánh giá của các cơ quan hữu quan, trong 5 năm gần đây, khi thế giới bắt đầu thực hiện cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0, doanh nghiệp trong nuớc ở Bình Dương đều chú trọng đến việc đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất và nâng cao chất luợng nguồn nhân lực. Cụ thể ở lĩnh vực đầu tư đổi mới công nghệ, trong giai đọan từ năm 2012 đến cuối tháng 9 /2017, nguồn vốn tăng thêm của doanh nghiệp trong nước đạt hơn 60.000 tỷ đồng, chiếm gần 50 % tổng vốn đầu tư trong nuớc mà Bình Dương thu hút đuợc trong hơn 5 năm qua. Cùng với các dự án mới, các dự án mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ của khu vực có vốn đầu tư trong nuớc hiện đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu ở địa phương. Riêng 9 tháng của năm 2017, doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nuớc ở Bình Dương đạt giá trị xuất khẩu hơn 3,5 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2016.