Doanh nghiệp “Trường kỳ kháng chiến” vượt khó

Doanh nghiệp “Trường kỳ kháng chiến” vượt khó

03/12/2022
Lượt xem: 104

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kéo dài, các doanh nghiệp ở Bình Dương xác định tinh thần “trường kỳ kháng chiến” vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, nỗ lực thực hiện tốt chính sách với người lao động, nhất là khi năm hết Tết đến.