Doanh nghiệp vừa lo giữ việc làm, vừa lo thưởng tết

Doanh nghiệp vừa lo giữ việc làm, vừa lo thưởng tết

27/11/2022
Lượt xem: 352

Đến thời điểm này, nếu như cả nước đã có 625 ngàn lao động bị ảnh hưởng việc làm, thì Bình Dương, có khoảng 28.000 lao động phải tạm ngưng hợp đồng lao động, có khoảng 240.000 người bị giảm giờ làm. Đơn hàng thiếu, thậm chí là không có nhưng doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực để giữ nhân công.