Gặp gỡ nữ cán bộ quản lý giỏi của Vietcombank Bình Dương

Gặp gỡ nữ cán bộ quản lý giỏi của Vietcombank Bình Dương

30/06/2019
Lượt xem: 362

Tấm gương chị Đặng Thu Hương
PGĐ, Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở Vietcombank Bình Dương