Ghi nhận từ hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2023

Ghi nhận từ hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2023

05/04/2023
Lượt xem: 662

Ban Thường vụ tỉnh đoàn Bình Dương, phối hợp cùng Sở Nội vụ tỉnh đã  tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023. Tham dự Hội nghị có sự tham dự của hơn 300 cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ giỏi đại diện cho gần một triệu thanh niên trong toàn tỉnh.