Giá điện có thể tăng trong năm 2019

Giá điện có thể tăng trong năm 2019

01/10/2018
Lượt xem: 458

3 tháng cuối năm nay giá điện sẽ không tăng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, giá bán lẻ điện có thể sẽ được điều chỉnh trong năm 2019.