Giá trị lịch sử của chiến thắng 30/04/1975

Giá trị lịch sử của chiến thắng 30/04/1975

02/05/2019
Lượt xem: 588

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, một mốc son chói lọi trong lịch sử nước ta, mang tầm quốc tế và thời đại. Ngày 30/4/1975, ngày hội tụ của 3 sự kiện lịch sử: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mở ra kỷ nguyên mới đối với dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.