Giai đoạn chuyển tiếp chính trị Sudan sẽ kéo dài tối đa 2 năm

Giai đoạn chuyển tiếp chính trị Sudan sẽ kéo dài tối đa 2 năm

16/04/2019
Lượt xem: 137

Trong bài phát biểu đầu tiên được phát sóng trên truyền hình ngày 13/4, người đứng đầu Hội đồng Quân sự chuyển tiếp Sudan, Trung tướng Abdel Fattah Abdelrahman Burhan khẳng định, một chính phủ dân sự sẽ được thành lập, dựa trên sự thống nhất của tất cả các phe phái chính trị và giai đoạn chuyển tiếp sẽ được kéo dài tối đa là hai năm.