Giữ hồn gốm sứ Bình Dương || Bình Dương mến yêu

Giữ hồn gốm sứ Bình Dương || Bình Dương mến yêu

16/05/2024
Lượt xem: 876

Có lẽ đây là một trong những sản phẩm nổi bật nhất cho sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người. Đất, lửa, nước và đôi tay tài hoa đã kết tinh lại để trở thành hồn cốt văn hóa một vùng đất. Năm tháng trôi qua, mọi vật biến đổi, nhưng tình yêu sâu nặng để tạo nên giá trị văn hóa đặc trưng cho một ngành nghề truyền thống là điều bất biến.