Gương một học sinh vượt khó

Gương một học sinh vượt khó

11/01/2019
Lượt xem: 528

Tấm gương vượt khó của em Võ Lục Tỷ Ngân - Học sinh Trường trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương