Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

02/03/2017
Lượt xem: 1858

Lê Hữu Trác - hiệu là Hải Thượng Lãn ông. Sinh ngày 12 tháng 11 năm Giáp Thìn (11-12-1724) tại làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay thuộc làng Vân, là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Dòng họ của Ông là dòng dõi quý tộc, có truyền thống học hành đỗ đạt cao, và được vua chúa thời Hậu Lê mời vào làm quan.
Do hoàn cảnh triều chính phân tranh, đất nước loạn lạc, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác chỉ thi đỗ đến Tam trưởng rồi chuyển sang học võ nghệ.
Chán chường cảnh máu chảy tan thương, Ông đã tìm đến nghề thuốc để học để chữa bệnh, cứu người, đặc biệt là đối với người nghèo.