Hai trận động đất liên tiếp ở Trung Quốc

Hai trận động đất liên tiếp ở Trung Quốc

09/08/2017
Lượt xem: 214

Tâm chấn của trận động đất thứ hai mạnh 6,6 độ richter đã được xác định nằm ở gần Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, nơi có thắng cảnh du lịch nổi tiếng cùng tên. Công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả đang được Trung Quốc làm quyết liệt.