Hậu Brexit, EU có thể xem một số quy định tài chính của Anh là tương đương

Hậu Brexit, EU có thể xem một số quy định tài chính của Anh là tương đương

11/01/2018
Lượt xem: 170

EU sẽ có thể xem một số quy định của Anh là tương đương với luật của EU, dựa trên cách tiếp cận tương ứng và tránh rủi ro.