Hiệu quả công tác đảm bảo ANTT qua thực hiện kế hoạch tổng rà soát thống kê, quản lý đối tượng ma túy

Hiệu quả công tác đảm bảo ANTT qua thực hiện kế hoạch tổng rà soát thống kê, quản lý đối tượng ma túy

22/04/2024
Lượt xem: 672