Hiệu quả thí điểm hòa giải, đối thoại tại tòa án

Hiệu quả thí điểm hòa giải, đối thoại tại tòa án

19/04/2019
Lượt xem: 580

Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại tại Trung tâm hòa giải, đối thoại được thí điểm về giải quyết các vụ án dân sự, hành chính bước đầu đạt kết quả khả quan, tạo điểm sáng trong giải quyết các tranh chấp dân sự,khiếu kiện hành chính hiện nay.