Hiệu quả từ các tổ công nghệ số cộng đồng

Hiệu quả từ các tổ công nghệ số cộng đồng

13/05/2023
Lượt xem: 173

Với nhiệm vụ là cầu nối của chính quyền địa phương, Tổ công nghệ số cộng đồng của khu phố Tân Phú, phường Tân Bình thành phố Dĩ An đã tích cực phối hợp, tham gia triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cộng đồng, thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong khu phố. Với lực lượng nòng cốt là các Đoàn viên thanh niên trẻ, có kiến thức về công nghệ thông tin và nhiệt huyết tham gia công tác xã hội, các thành viên trong Tổ đã vận dụng sáng tạo, lồng ghép việc tuyên truyền về công tác chuyển đổi số trong các hoạt động sinh hoạt ở địa phương, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số trên thiết bị di động, hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng, chống dịch bệnh, xác định mã định danh cá nhân... thông qua các nền tảng số.