Hiệu quả từ mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” ở xã Lai Hưng

Hiệu quả từ mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” ở xã Lai Hưng

23/06/2024
Lượt xem: 742

Những năm gần đây, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Việc triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” với những nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nên bảo đảm chất lượng, đạt hiệu quả. Trong đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc cả hệ thống chính trị trong thực thi nhiệm vụ, nên đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, nhân dân địa phương. Đây là nội dung trọng tâm mà chương trình hôm nay sẽ đề cập.

Phần cuối chương trình sẽ là cuộc trao đổi với lãnh đạo địa phương về những nội dung liên quan đến việc thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau: